29-30 listopada - 24 godziny ze św. Janem Bosko

Kolejna grupa, tym razem dziewcząt, przeżyła swoje 24 godziny ze św. Janem Bosko. W programie Eucharystia, film o św. Janie Bosko, "nocowanka", wspólne posiłki, wycieczka, sport...

Dziękujemy Joannie i Tomaszowi Gałkom, Iwonie Sergiel oraz Lidce Skrobiszewskiej za umożliwienie spędzenia wspólnego czasu grupie dziewcząt z naszego klubu sportowego.