5 czerwca - Parafialny Dzień Dziecka

Po przerwie związanej z ograniczeniami sanitarnymi mogliśmy z pełnym rozmachem zorganizować kolejny Parafialny Dzień Dziecka. Dziękujemy odpowiedzialnym za nasze Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej za koordynację całego przedsięwzięcia. Dziękujemy sołectwom i kołom gospodyń wiejskich z Dębin, Przeczna Wymysłowa. Dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym z Dębin i Przeczna. Dziękujemy Policji z Chełmży. Dziękujemy animatorkom bawiącymi się z najmłodszymi, organizatorom jazdy koniem oraz firmom ze sprzętem dla zabaw. Dziękujemy sponsorom indywidualnym oraz firmom. Bez waszego zaangażowania setka dzieci nie mogłaby się cieszyć w swoje święto. A nad wszystkim czuwała Opatrzność Boża z piękną pogodą…