7 listopada - Synod w Parafii

W bieżącym tygodniu zapraszam na spotkania synodalne na godz. 19.00 do parafialnej świetlicy:

- w poniedziałek 15 listopada zapraszam radnych gminnych, sołtysów i członków rad sołeckich oraz członków Parafialnej Rady Gospodarczej;

- we wtorek 16 listopada zapraszam osoby zaangażowane w Żywym Różańcu i Bractwie Przemienienia Pańskiego;

- w środę 17 listopada zapraszam młodzież po bierzmowaniu, ministrantów wraz z rodzicami oraz członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej;

- w czwartek 18 listopada zapraszam młodzież zaangażowaną w SL-SALOS Przeczno wraz z rodzicami oraz rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii i tych, które przyjęły I Komunię w maju br.

Powyższe zaproszenia są orientacyjne. Jeśli komuś nie pasuje dany termin to może przyjść innego dnia. Zapraszam także pozostałych parafian pragnących spotkać się w ramach parafialnego etapu Synodu w dowolnie wybranym jednym z powyższych terminów. Istnieje również możliwość zabrania głosu poprzez internet przesyłając swoje przemyślenia na adres parafii: parafia@przeczno.pl . Istnieje również możliwość udziału internetowego poprzez stronę diecezjalną, gdzie są podane bardziej uszczegółowione pytania z dodatkowymi informacjami o Synodzie.

Poniżej zamieszczony jest zestaw 10 pytań na które oczekuję szczertej wypowiedzi. Może być anonimowa. Można wybrać sobie tylko jedno, czy dwa pytania na które pragnę się wypowiedzieć. Przy odpowiedzi proszę najpierw podać numer pytnai na które odpowiadam.

I. TOWARZYSZE PODRÓŻY

Kiedy mówimy „nasz Kościół”, kto do niego należy? Jakie osoby lub grupy są pozostawione na marginesie?

II. SŁUCHANIE

W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza młodzi?

III. ZABIERANIE GŁOSU

Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?

IV. CELEBROWANIE

W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna skutecznie inspirują i ukierunkowują nasze „podążanie razem”?

W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i pełnienie funkcji uświęcania, np. posługi lektora?

V. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI

Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób każdy ochrzczony jest powołany do bycia czynnym uczestnikiem misji? W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa?

VI. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie naszej Parafii?

VII. Z INNYMI WYZNANIAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI

Jakie relacje utrzymujemy z naszymi braćmi i siostrami innych wyznań chrześcijańskich? Jakie owoce wynieśliśmy z tego „podążania razem”? Jakie są trudności?

VIII. WŁADZA I UCZESTNICTWO

W jaki sposób są określane cele, do których należy dążyć, droga do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć? Jakie są praktyki pracy zespołowej i współodpowiedzialności?

IX. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

Za pomocą jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy decyzje? Jak je można ulepszyć?

X. FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI

Jak formujemy osoby, zwłaszcza te, które pełnią odpowiedzialne funkcje we wspólnocie chrześcijańskiej, aby były bardziej zdolne do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem i dialogowania?