Nabożeństwa majowe

W tym roku wszystkie nabożeństwa majowe są przeżywane przy kapliczkach maryjnych, które są w każdej wiosce. Nabożeństwo majowe przy kapliczce w Dębinach odprawiane są codziennie w tygodniu przy dobrej pogodzie o godz. 18.00. Nabożeństwo przy kapliczce w Przecznie w niedziele o godz. 17.00. Nabożeństwo przy kapliczce w Wymysłowie w czwartki o godz. 19.00.