Zmiany w duszpasterstwie

w związku z epidemią koronawirusa

LICZBA UCZESTNIKÓW LITURGII

Zgodnie z decyzją Rządu RP od 25 marca jednorazowo w kościele nie może być więcej niż 5 osób (nie licząc kapłana i osób bezpośrednio posługująch).

Oznacza to, że we Mszy św. może uczestniczyć jedynie do 5 osób, z pierwszeństwem dla rodziny zamawiającej intencję mszalną. Dotyczy to także takich okoliczniości jak liturgia pogrzebu.

KOMUNIA ŚW.

W procesji komunijnej trzeba zachować ponad metr odległości pomiędzy wiernymi. Osoby, które przyjmują Komunię św. „na rękę” powinny spożyć Ciało Pańskie od razu. Nie można obrócić się i np. odejść z Ciałem Pańskim na chwilę adoracji Najśw. Sakramentu.

SPOWIEDŹ ŚW. WIELKANOCNA

Podczas spowiedzi w sobotę 28 marca w kościele może być jednocześnie oprócz kapłanów najwyżej 5 osób. Jeśli chwilowo przyjdzie więcej osób, to będą oczekiwać przed kościołem (z zachowaniem stosowych odstępów), aż kolejna osoba wyjdzie z kościoła. Przy zaproponowanym poniżej programie powino to umżliwić wyspowiadanie się wszystkich chętnych parafian: godz.   9.00 – Dębiny, godz.   9.30 – Przeczno, godz. 10.00 – Wymysłowo, godz. 17.00 – Dębiny, godz. 17.30 – Przeczno, godz. 18.00 – Wymysłowo. Komunia św. będzie udzielana bezpośred­nio po odbyciu spowiedzi św. Indywidualne przygoto­wanie do przyjęcia Ciała Pańskiego wymaga krót­kiego podziękowania za dar pojednania z Bogiem, odmówienia po cichu modlitwy Ojcze nasz oraz modlitwy „Panie nie jestem godzien…” Po przyję­ciu Komunii św. opuszczamy kościół, aby mogła wejść kolejna osoba.

Zapraszam również do spowiedzi każdego dnia. Dyżuruję w konfesjoale przez godzinę przed każdą Mszą św. Można również poprosić, abym wysłuchał penitentów w ciągu dnia, gdyż przez prawie cały czas jestem na miejscu. Wystarczy wówczas poprosić o posługę telefonicznie (606-48-66-70). Nie będzie jedynie możliwości skorzystania ze spowiedzi św. na godzinę przed rozpoczęciem liturgii Triduum Paschalnego.

Przypominam, że okres Komunii św. Wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świetej, która w tym roku przypada 7 czerwca i bezpośrenio poprzedza uroczystość Bożego Ciała w czwartek 11 czerwca. Ufamy, że do tego czasu ustanie epidemia i będziemy mogli się wspólnie radować z daru Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ

W związku z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi trzba ODWOŁAĆ święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele. W takiej sytuacji proponowana jest w obrzędach liturgicznych wspólna modlitwa w domu przed rozpoczęciem posiłku wielkanocnego według załączonego wzoru. Przygotowana została również kolejna edycja parafialnej książki telefonicznej, w której uwzględniłem informacje uzyskane podczas kolędy. Jest ona dostępna wyłącznie w wersji papierowej w kruchcie kościoła. Dołączona do niej jest wydrukowana wersja modlitwy na rozpoczęcie posiłku wielkanocnego.

MSZA ŚW. WIELKANOCNA

W związku z przedłużeniem ograniczeń ilości osób mogących jednoczesnie być w kościele w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia będą sprawowane Msze św. o godz. 8.00 i 10.30. Nie będzie porannej procesji i Mszy św. o godz. 6.00.