10 września - basen

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej ograniczeniami sanitarnymi związanymi z epidemią koronawrusa oraz remontem basenu, wznowiliśmy zajęcia na basenie. Wraz z nauką pływania w sposób naturalny obecna jest gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia są dofinansowane przez: oraz Powiat toruński