17 luty - zajęcia na basenie

17 lutego po przerwie zimowej ruszyły zajęcia na basenie w Chełmży stanowiące atrakcyjną formę gimnmastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dla dzieci spędzających coraz więcej czasu przy ekranie komputera basen zapewnia bowiem wszechstronny rozwój fizyczny. Natomiast połączenie elementów gimnastyki z nauką pływania, która owocuje współzawdnictwem oraz perrspektywą uczestnictwa w spływach kajakowych i obozach sportowych, zwiększa atrakcyjność samych zajęć. W tym miejscu dziękujemy trenerowi Wojciechowi Ziółkowskiemu, który od 10 lat prowadzi zajęcia dla naszych dzieci.

Zajęcia są dofinansowane przez: