Nasi sponsorzy w 2017 roku

W kończącym się roku nasz klub sportowy zawdzięcza systematyczną działalność licznym sponsorom:

- Ministerstwu Sportu i Turystyki, które wsparło nas w programie "Klub" kwotą 15.000 zł oraz dzięki pośrednictwu SALOS RP kwotą 3.000 zł,

- Starostwu Powiatowemu w Toruniu, które wsparło nas kwotą 2.000 zł,

- Urzędowi Gminy Łubianka, który wsparł nas kwotą 1.000 zł oraz w znacznie większym stopniu udostępniając bezpłatnie sale gimnastyczne w szkołach w Łubiance, Brąchnowie i Warszewicach,

- Sponsorom indywidualnym (firma Rymoplast, Bank Spółdzielczy) ze wsparciem w wysokości 5.500 zł,

- Sołectwom oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w Przecznie, Dębinach, Wymysłowie i Warszewicach, OSP w Dębinach i Przecznie, wspierających organizację m.in. parafialnego Dnia Dziecka,

- Osobom indywidualnym przekazującym 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, którą jest nasz klub w łącznej wysokości 577 zł

Do tej pomocy finansowej dochodzi praca społeczna członków zarządu SL-SALOS Przeczno oraz zaangażowanie rodziców.

Również z budżetu parafialnego dofinansowujemy nieprzewidziane wydatki w planowanym na kolejny rok budżecie klubu; m.in. był to zakup nowoczesnej kosiarki do koszenia dużych terenów boisk trawiastych.

Wszystkim za wszystko dziękujemy.

Bóg zapłać!