Poczet biskupów pasterzy Ziemi Chełmińskiej

Biskupi gnieźnieńscy

1. bł. Radzim-Gaudenty, 1000 - ok.1006

2. Hipolit, ok.1011 - 1027

3. Stefan Bożęta, 1027 -1028

 

Biskupi płoccy

1. Marek, 1075

2. Stefan, 1088 - 1099

3. Filip, 1099 - 1108

4. bł.(?) Szymon, 1108 - 1129

5. Aleksander z Malonne, 1129 - 1156

6. bł.(?) Werner, 1156 - 1170

7. Lupus, 1170 - 1186

8. Wit z Chotela, 1187 - 1206

9. Gedko, 1207 - 1222

 

Biskup misyjny Prus

1. bł. Chrystian SOCist, 1222 - 1245

 

Biskupi chełmińscy

Katedra w Chelmży

1. Heidenryk (Henryk) OP, 1245 - 1263

2. Fryderyk z Hausen OTeut, 1264 - 1274

3. Werner OTeut, 1275 - 1291

4. Henryk OTeut, 1292 - 1301

5. Herman OTeut, 1303 - 1311

  Eberhard, ok.1312 - 1316/17 (bp elekt chełmiński)

6. bł.(?) Mikołaj I OP, 1319 - 1323

7. Otton, 1323 - 1349

8. Jakub I OTeut, 1349 - 1359

9. Jan I Schadland Op, 1359 - 1363

10. Wikbold Dobilstein, 1363 - 1385

11. Reinhard hrabia z Sayn, 1385 - 1390

12. Mikołaj II Schiffenburg, 1390 - 1398

13. Jan II książę opolski "Kropidło", 1398 - 1402

14. Arnold Stapil OTeut, 1402 - 1416

15. Jan III Marienau OTeut, 1416 - 1457

16. Wincenty Gesławski Kiełbasa, 1467 - 1479

17. Stefan z Niborka, 1480 - 1495

18. Mikołaj IIIChrapiski, 1496 - 1507

19. Jan IV Konopacki, 1508 - 1530

20. Jan V Dantyszek, 1530 - 1538

21. Tydeman Giese, 1538 - 1549

22. Stanisław I Hozjusz, 1549 - 1551

23. Jan VI Lubodziecki, 1551 - 1562

24. Stanisław II Żelisławski SOCist, 1562 - 1571

25. Piotr I Kostka, 1574 - 1595

26. Piotr II Tylicki, 1595 - 1600

27. Wawrzyniec Gembicki, 1600 - 1610

28. Maciej Konopacki, 1611 - 1613

29. bł. (?) Jan VII Kuczborski, 1614 - 1624

30. Jakub II Zadzik, 1624 - 1635

31. Jan VIII Lipski, 1635 - 1639

32. Kasper Działyński, 1639 - 1646

33. Andrzej I hrabia Leszczyński, 1646 - 1652

34. Jan IX Gembicki, 1653 - 1655

35. Adam I Koss, 1658 - 1661

36. Andrzej II Olszewski, 1662 - 1674

37. Jan X Małachowski, 1676 - 1681

38. Kazimierz I Jan z Bnina Opaliński, 1681 - 1693

39. Kazimierz II Szczuka, 1693 - 1694

40. Teodor Andrzej Potocki, 1699 - 1712

41. Jan XI Kazimierz Alten-Bokun, 1719 - 1721

42. Feliks Ignacy Kretkowski, 1723 - 1730

43. Tomasz Franciszek hrabia Czapski SOCist, 1731-1733

44. Adam II Stanisław hrabia Grabowski, 1736 - 1739

45. Adam III Stanisław Kostka hrabia Załuski, 1739-1746

46. Wojciech Stanisław Leski SOCist, 1747 - 1758

47. Andrzej IV Ignacy z Broniewie Baier, 1759 - 1785

48. Karol Jan hrabia Hohenzollern, 1785 - 1795

49. Franciszek Ksawery z Wrbna Rydzyński, 1795 - 1814

 

Katedra w Pelplinie

50. Ignacy Wincenty Stanisław Matthy, 1824 - 1832

51. Anastazy Sedlag, 1834 - 1856

52. Jan Nepomucen Marwicz, 1857 - 1886

53. Leon Redner, 1886 - 1898

54. Augustyn Rosentreter, 1899 - 1926

55. Stanisław III Wojciech Okoniewski, 1926 - 1944

56. Kazimierz III Józef Kowalski, 1946 - 1972

57. Bernard Czapliński, 1973 - 1980

58. Marian Przykucki, 1981 - 1992

 

Biskupi toruńscy

 1. Andrzej Wojciech Suski, 1992

 

Skróty:

SOCist (Sacer Ordo Cisterciensis) = Cystersi

OP (Ordo Fratrum Praedicatorum) = Dominikanie

OTeut (Ordo Hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum Jherosolimitane) = Krzyżacy

bł(?) = świątobliwy, którego kult zanikł