Odmrażanie duszpasterstwa

Poniże cytuję fragment komunikatu Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 3 czerwca:

„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
Obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Z powyższego przepisu wynika zatem, że:
1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje żaden limit osób,
c) nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans,jednak nie jest to obowiązek prawny - w budynku kościoła wystarczą maseczki;
2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje limit 150 osób.
Zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa przez sprawujących kult religijny wynika z § 15 ust. 8, ale również z § 18 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia. Warto też przywołać § 18 ust. 3 pkt 4 tegoż rozporządzenia, z którego wynika, że również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: (...) kultu religijnego, są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa, chyba że mają bezpośredni kontakt z innymi osobami”.

Praktyczne wnioski dla naszej parafii:

1. Wracamy do normalnego uczestrnictwa w Mszach świętych w kościele z uzywaniem maseczek,ale bez limitu osób.

2. Oczekuję również na indywidualne zaproszenia do odwiedzenia osób przebywających na stałe w domach, abym mógł przybyć do wszystkich domowników z posługą sakramentalną.

3. Wznowiamy również katechezę przed bierzmowaniem oraz przed I Komunią świętą. Szczegóły będę uzgadniał indywidualnie z zainteresowanymi.

4. Nie ulega zmianie ustalony wczesniej program procesji Eucharystycznej w Boże Ciało 11 czerwca z pomocą samochodu po wszystkich ulicach naszej parafii, aby każdy przed własnym domem mógł przyjąć błogosławieństwo eucharystyczne. Ufam, że do tego czasu wszyscy przygotujemy się duchowo poprzez spowiedź i przyjęcie Komunii św. oraz zewnętrznie poprzez dekoracje naszych domów.

5. Rozpoczęliśmy również możliwość udziału dzieci w treningach piłkarskich w naszym klubie sportowym, jednak wyłącznie w uzgodnieniu z prezesem klubu p. Tomaszem Gałką.

Zapraszamy też do pielgrzymowania całymi rodzinami do kapliczki św.Rozalii.