SL-SALOS Przeczno

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej (SALOS RP) została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Dnia 26 czerwca 2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 21665. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie (SDB), siostry salezjanki (FMA) oraz osoby świeckie. Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. / ze strony głównej SALOS RP - http://salosrp.pl /

 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Przeczno, ul. św. Rozalii 5,  87-152 Łubianka

organizacja pożytku publicznego - KRS 0000262613

NIP - 879-25-00-520

data rejestracji w KRS: 24.08.2006

tel. 56 678 83 66; 606-486-670  e-mail: salos@przeczno.pl

nr rachunku 18 9511 0000 2003 0022 4783 0001

 

Zarząd SL-SALOS Przeczno:

po zebraniu walnym 16 kwietnia 2018 r.

Tomasz Gałka - prezes

ks. Wacław Dokurno - v-ce prezes

Barbara Amtmańska - skarbnik

Andrzej Jakóbczak  - członek

Magdalena Orczykowska - członek

Monika Świtalska - członek

Komisja Rewizyjna:

Magdalena Gendek - przewodnicząca

Małgorzata Walecka - członek

Hanna Maciejewska - członek

Dyscypliny sportowe:

piłka nożna, pływanie, tenis stołowy

Trenerzy:

Wojciech Ziółkowski - pływanie, piłka nożna