Rok 2012

26 maja - Koncert organowy Marietty Kruzel-Sosnowskiej