Liturgia Słowa w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocnym

21.II - I Niedziela Wielkiego Postu - Współczesny Potop i Znak nadziei dla Kościoła

28.II - II Niedziela Wielkiego Postu - Żywy Różaniec wsparciem dla misji

7.III - III Niedziela Wielkiego Postu - Wezwanie do spowiedzi św. wielkanocnej

14.III - IV Niedziela Wielkiego Postu - Wezwanie do spowiedzi św. wielkanocnej (ks. Tomasz Filipiak)

19.III - Uroczystość św.Józefa - Inauguracja Roku Rodziny

21.III - V Niedziela Wiekiego Postu - Zaproszenie do życia w wolności

28.III - Niedziela Palmowa - Panie Jezu, rozpal moją miłość ku Tobie!

1.IV - Wielki Czwartek - Umiłować dar Eucharystii

2.IV - Wielki Piątek - Prawda -Krzyż - Wyzwolenie

3.IV - Wigilia Paschalna - Zmartwychwstały posyła nas, aby dawać świadectwo

4.IV - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Radość świadka

5.IV - Poniedziałek Wielkanocny - Relatywizm niszczy wiarę w zmartwychwstanie

11.IV - Niedziela miłosierdzia - Nowa wyobraźnia miłosierdzia

18.IV - III Niedziela Wiekanocna - Niedziela biblijna

25.IV - Niedziela Dobrego Pasterza - Troska o podjęcie powiołania w celibacie lub małżeństwie

2.V - V Niedziela Wiekanocna - Moc płynąca ze zjednoczneia z Bogiem w Eucharystii

3.V - Uroczystość N.M.P. Królowej Polski - Walsingham - Modlitwa o ustanie pandemii

9.V - VI Niedziela Wielkanocna - Wezwanie do niesienia Dobrej Nowiny zniewolonym

16.V - Wniebowstąpienie Pańskie - Jesteśmy posłani aby najpierw nieść Ewangelię dzieciom

23.V - Zesłanie Ducha Świętego - Wspólna modlitwa drogą do otwarcia sie na działanie Ducha Świętego