1776-1971

W 1776 r. duszpasterstwo w parafii w Przecznie zostało połączone z parafią w Biskupicach. Odtąd jeden kapłan obsługiwał obie parafie. W praktyce kościół w Przecznie stał się kościołem filialnym parafii w Biskupicach.

Obecnie zbieramy pamiątki z historii parafii w Przecznie.

Legitymacja nr 1 Stowarzyszenia Żywego Różańca z 1931 roku

W 1946 r.proboszczem w Biskupicach został Ks. Zygmunt Szulc. Jednocześnie był proboszczem w Przecznie do 30.VI.1971 r.

Uczniowie ks. Szulca w szkole w Wymysłowie