11 listopada - śp. Mariusz Jarlak

11 listopada zmarł śp. Mariusz Jarlak - trener drużyny piłkarskiej SL-SALOS Przeczno, który pracował z naszymi chłopcami od jesieni 2007 do 2010 roku.  Mszę św. w jego intencji odprawimy w Przecznie w niedzielę 15 listopada o godz. 12.00.

Praca zawodowa związała go ze szkołą w Złotorii. Poniżej zamieszczam fragment pożegnania ze strony internetowej szkoły:

11 listopada 2020 zmarł nagle nieodżałowany Nauczyciel i Wychowawca mgr Mariusz Jarlak. Tak trudno pisać o Nim w czasie przeszłym. Pozostawił nas – całą społeczność szkolną w ogromnej pustce. Chcielibyśmy cofnąć czas, porozmawiać z Nim serdecznie, pożartować. Wiadomość o Jego śmierci sprawiła, że słowa ks. Jana Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” czytamy w innym, bolesnym kontekście. Pan Mariusz miał niezwykły dar i umiejętność nawiązywania serdecznych, pełnych zaufania relacji z uczniami. To Jemu uczniowie ufundowali puchar „Superwychowawca”. Zaangażowanie Pana Mariusza w życie szkoły znacznie wybiegało poza zwykłe obowiązki. Za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie uczniów wielokrotnie nagradzany był Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Nagrodą Wójta Gminy Lubicz. Na trwałe przeszedł do historii naszej szkoły. Pozostanie dla nas wszystkich wzorem nauczyciela z pasją, dla którego praca z młodzieżą nadawała życiu sens.

Cześć Jego pamięci. Pogrążeni w smutku Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotorii