6-9 marca - Peregrynacja figury św. Michała Archanioła

Jeszcze w połowie lutego nie mieliśmy rekolekcjonisty na ćwiczenia duchowne rozpoczynające w naszej parafii tradycyjne rekolekcje. Dwóch kolejnych rekolekcjonistów musiało odmówic przyjazdu z różnych powodów... Dopiero 17 lutego udało się zaprosić kaznodzieję na odpuście św. Walentego w Łążynie - michalitę ks. Krzyszofa Bochenka. Następnego dnia dzięki ks. Pawłowi Nowogórskiemu z Górska dowiedziałem się, że akurat od czwartku po Popielcu do południa soboty jest wolna figura św. Michała Archanioła peregrynująca po świecie - obecnie w Polsce... W ten to nadzwyczajny sposób zaprosiliśmy samego św. Michała Archanioła, aby towarzyszył tegorocznym rekolekcjom wielkopostnym.