2016-08-07-odpust Przemienienia Pańskiego

Tegorocznym uroczystościom odpustowym  przewodniczył pochodzący z Grudziądza werbista o. Andrzej Mochalski, który od 26 lat pracuje w Argentynie - w ojczyźnie Ojca Świętego Franciszka. Naszymi modlitwami oraz ofiarami pieniężnymi składanymi podczas dzisiejszej kolekty wsparliśmy jego posługę misyjną w Argentynie.

Przyjechał również do nas jezuita pracujący od 17 lat w Zambii o. Józef Matyjek, którego systematycznie wspiera modlitwą róża Żywego Różańca z Wymysłowa. Dziękując za te modlitwy o. Józef ofiarował Mszę św. ich intencji.

Po zakończeniu pierwszej Mszy św. od godz. 9.00 trwała w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu.

Bractwo Przemieniania Pańskiego uczestniczyło w procesji po raz pierwszy w nowych strojach brackich uszytych na wzór tradycyjnych strojów pielgrzymów zdążających od setek lat do Santiago de Compostela. Inna jest tylko kolorystyka i symbolika liścia oliwnego nawiązująca do liturgii Przemienienia Pańskiego.

Na kwadrans przed sumą odpustową tradycyjnie schola parafialna radosnym śpiewem przygotowała uczestników liturgii.