30 kwietnia - Wizytacja kanoniczna Parafii

Systematycznie co pięć lat biskupi wizytują swoje parafie. Nasz dekanat został umocnioony w wierze przez bpa Wiesława - naszego nowego biskupa Ordynariusza.