24 marca - Niedziela Palmowa -Poświęcenie wozu OSP Przeczno