I Komunia św. 7 maja

Uroczystość I Komunii św. miała miejsce tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja - 7 maja o godz. 10.30. Po południu odbyło się nabożeństwo majowe o godz. 17.00.

Na zakończenie Białego Tygodnia odbyliśmy pielgrzymkę do Gniezna. Wyruszyliśmy o godz. 8.00. Po drodze nawiedziliśmy romańską świątynię w Inowrocławiu. W Gnieźnie rozpoczęłiśmy od obejrzenia Drzwi Gnieźnieńskich o godz. 11.00, po czym uczestniczyliśmy w różańcu fatimskim i uroczystej Mszy św. sanktuaryjnej o godz. 12.00. Razem z nami w Eucharystii brali udział strażacy z całego powiatu gnieźnieńskiego przeżywający swoją doroczną uroczystość patronalną ku czci św. Folriana.

Po Eucharystii pojechaliśmy na Ostrów Lednicki - na wyspę na której był ochrzczony Mieszko I. Na zakończenie objechjaliśmy dookoła jezioro lednickie, aby przejść prezez symboliczną rybę, gdzie co roku gromadzi się młodzież.