27 maja - Parafialny Dzień Dziecka

Po raz kolejny cała parafia włączyła się w organizację Dnia Dziecka. Włączyli się również członkowie klubu sportowego spoza parafii. Dziękujemy członkom SL-SALOS Przeczno, sołectwom w Przecznie, Dębinach, Wymysłowie i Warszewicach, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Przeczna i Dębin, Kołom Gospodyń Wiejskich z Przeczna, Dębin i Wymysłowa, policji z Chełmży i rodzicom, którzy przyprowadzili swoje dzieci.