15 czerwca - Boże Ciało

Tradycyjna procesja Bożego Ciała wyruszyła po sumie. Zmiana ustawienia ołtarza przez mieszkańców Wymysłowa zaowocowała symbolicznie błogosławieństwem Eucharystycznym przy czterech ołtarzach na czteery strony świata. Kilka dni wcześniej spotkali się członkowie Bractwa Przemienienia Pańskiego, którzy trosczą się o obsługę liturgiczną procesji przez cała oktawę. Podjęliśmy decyzję, że w ramach tegorocznego odpustu brackiego ku czci Przemienienia Pańskiego w niedzielę 6 sierpnia odbędzie się złożenie uroczystych przyrzeczeń przez członków Bractwa oraz formalne przyjęcie nowych członków.